Obec Ratka  získala peňažné prostriedky na monitorovací a záznamový kamerový systém s projektom „ Zvýšenie bezpečnosti občanov obce, ktorý sa  v obci zrealizoval v mesiacoch október, november 2014

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.