Všeobecno záväzné nariadenia obce Ratka

VZN o miestnej dani z nehnuteľností Obec Ratka.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o miestnej dani z nehnuteľností rok 2013

VZN o správnych poplatkoch.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o správnych poplatkoch rok 2013

VZN o chovaní a držaní psov.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o chove a držaní psov

VZN o ochrane ovzdušia.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o ochrane ovzdušia

VZN obce RATKA o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2014.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o miestnej dani z nehnuteľností a poplatkoch pre rok 2014Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.