Iné dokumenty samosprávy

Béla partnerstvo_1.pdf
bčianske združenie Za menšinu - Fiľakovo - DEKLARÁCIA

info_template_sk_Zamensinu_pre_RATKA.pdf
Projekt “Európska diskusia o nás” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Vnútorný predpis o slobodnom prístupe k informáciám obce RatkaWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.