volby_prezidenta_2019_informacie_pre_volica.pdf
Voľby prezidenta 2019 - Informácie pre voliča

volby_prezidenta_2019_zoznam_kandidatov.pdf
Voľby prezidenta 2019 - Zoznam kandidátov


volby_do_europskeho_parlamentu_vyhlasenie_volieb.pdf
Voľby do EU parlamentu - vyhlásenie volieb

volby_do_europskeho_parlamentu_informacie_pre_volica.pdf
Voľby do EU parlamentu - Informácia pre voliča

volby_do_europskeho_parlamentu_ziadost.docx
Voľby do EU parlamentu - žiadosť

Oznámenie o delegovaní člena a náhradník a do okrskovej volebnej.pdf
Voľby prezidenta SR 2019 - Oznámenie o delegovaní člena ....

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018-výsledky.pdf
Výsledky komunálnych volieb obec Ratka

Vyjadrenie obce k projektu_Ratka.docx
Spolupráca Občianske združenie MADOM

info_template_sk_MADOM.pdf
Projekt “Európska diskusia - Budúcnosť Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Oznámenie o povinnosti nahlasovania domácich zab íjačiek.pdf
Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ.pdf
Pozvánka na verejné ustanovujúce zasadnutie OZ Ratka 7.12.2018Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.