Elektronická adresa na doručenie oznámenia VUC

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017:
starosta.ratka@gmail.com

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ratka - 29.1.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ratka.pdf
29.1.2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v RatkeWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.